GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khối Tân Tiến - P. Hòa Hiêu - TX Thái Hòa - Nghệ An

Email :  c1hoahieu1.th@nghean.edu.vn

Điện thoại :

 

Trường Tiểu học Hoà Hiếu 1 nằm trên địa bàn Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, cách đường quốc lộ 48 khoảng 100 m về phía Tây.

Trường Tiểu học Hoà Hiếu 1 tiền thân là Trường Tiểu học Thái Hoà 1, được thành lập năm 1946 chung điểm trường với trường Trung học cơ sở Thái Hòa, đến năm 1989 được tách riêng thành 2 trường: Trung học cơ sở thị trấn Thái Hòa và Tiểu học thị trấn Thái Hòa. Tháng 8 năm 1999, từ trường Tiểu học Thị trấn Thái Hoà tách thành hai trường Tiểu học: Tiểu học Thái Hòa 1 và Tiểu học Thái Hòa 2. Năm 2008, thị xã Thái Hòa được thành lập và tên trường được đổi thành Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1. Trong những ngày đầu mới thành lập trường gặp rất nhiều khó khăn, CSVC thiếu thốn: chỉ với 12 phòng học dành cho 18 lớp học và phải tổ chức dạy học 2 ca. Khuôn viên trường khá rộng nằm giữa các khối dân cư, trũng thấp nước ngập kéo dài về mùa mưa ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường. Từ sau khi thành lập được Đảng bộ và nhân dân quan tâm, CSVC, trang thiết bị dạy học ngày càng được tăng cường. Kế thừa và phát huy truyền thống dạy học của các thế hệ đi trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đã không ngừng khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên dành được nhiều thành tích đáng tự hào. Trường có nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lập được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt. Đặc biệt từ năm 2008 đến nay trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen; các tổ chức đoàn thể nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Năm 2008 trường vinh dự được UBND Tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Sau khi được công nhận chuẩn quốc gia đến nay CSVC của nhà trường tiếp tục được bổ sung đảm bảo khang trang hơn, khuôn viên trường được quy hoạch bố trí hợp lý, sân chơi đảm bảo theo quy định, môi trường xanh-sạch-đẹp và an toàn đáp ứng nhu cầu của hoạt động giáo dục. Nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế của một trường trung tâm thị xã Thái Hòa, là địa chỉ tin cậy cho phụ huynh gửi con em đến trường học tập và rèn luyện. Những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đã được các cấp, các ngành, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Thực hiện Thông tư 42/2012/TT-BGD&ĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông; công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/12/ 2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, trường tiểu học Hòa Hiếu 1 tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường để xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành. Nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn đồng thời thông báo công khai với các cơ quan quản lý giáo dục về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường để cơ quan quản lý cấp trên đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục của nhà trường, giúp nhà trường tiếp tục duy trì bền vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được.  

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục, các thành viên của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã chủ động tích cực tham gia công tác kiểm định, đánh giá một cách trung thực. Mặc dù trong quá trình thực hiện thu thập minh chứng phục vụ công tác đánh giá kiểm định chất lượng, một số vấn đề phức tạp đã nảy sinh như hệ thống số liệu lưu trữ về CSVC, nhưng sau một thời gian nỗ lực cố gắng, các khó khăn trên đã từng bước được khắc phục và hoàn thiện.

Để báo cáo tự đánh giá đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu bằng phương pháp khảo sát thực tế tất cả các mặt hoạt động của nhà trường  liên quan đến nội dung bộ tiêu chí; thu thập thông tin, minh chứng, so sánh, đối chiếu và phân tích các dữ liệu có liên quan. Trong quá trình tự đánh giá, nhà trường đã sử dụng nhiều công cụ đánh giá: Sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục Tiểu học theo Thông tư số 42/2012/TT-BGD&ĐT ngày 23/11/2012 để làm cơ sở cho việc tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường. Sử dụng dữ liệu hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường trong 5 năm học từ (2011-2016). Sử dụng máy vi tính, máy in, máy photocopy, mạng Internet... để khai thác thu thập minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá. Báo cáo đã phản ánh trung thực, đầy đủ theo các tiêu chí của từng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; các minh chứng rõ ràng, có sức thuyết phục lớn cho các chỉ số trong từng tiêu chí, gắn với tình hình thực tế của nhà trường. Mặt khác báo cáo cũng đã xác định rõ kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, thể hiện sự quyết tâm phấn đấu đi lên của nhà trường.

Sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ, hội đồng tự đánh giá của trường đã  nhận được sự quan tâm tư vấn của phòng GD&ĐT Thị xã Thái Hòa, sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể địa phương, ban chấp hành hội cha mẹ phụ huynh học sinh, đến nay công tác tự đánh giá của nhà trường cơ bản đã hoàn thành. Với kết quả 27/28 tiêu chí đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 96,4 %, đối chiếu với quy định về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trường tiểu học Hòa Hiếu 1 đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trên cơ sở tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường với những điểm mạnh và điểm yếu, báo cáo tự đánh giá này là bản ghi nhớ để nhà trường cải tiến và nâng cao quản lí chất lượng giáo dục. Sau quá trình tự đánh giá, hội đồng tự đánh giá kính mong các cơ quan chủ quản, các cấp có thẩm quyền tư vấn giúp nhà trường có nhiều biện pháp hữu hiệu hơn trong công tác quản lí và cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường phát triển một cách vững chắc.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1